Kontaktid:

 main

 

Aadress: Maardu, Nurga 1

Telefon: 50 44 824

E-mail: autokoolnord@hot.ee

 

 

 

E-Kool:

 ekool

 

 

Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad töötada taksojuhina. Tasu eest töötava autojuhi ametikoolitus viiakse läbi vastavalt Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määrusele nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine"

Taksojuhi ametikoolitust viime läbi kahes variandis: taksojuhi ametikoolitus ja taksojuhi täiendõppe koolitus.
Taksojuhi ametikoolituse maht on 33 õppetundi. Taksojuhi ametikoolituse õppekava alusel toimuva kursuse kestus on päevase õppevormi korral vähemalt üks nädal ja õhtuse õppevormi korral vähemalt kaks nädalat.
Taksojuhi täiendkoolituse saab läbida Maanteeamet liiklusregistri (ARK) poolt väjaantud kutsetunnistuse olemasolul. Täiendkoolituse maht on 7 õppetundi. Koolituse lühim kestvus on üks päev.

Koolitusel käsitletakse järgimisi teemasid:
1. Tööõiguse alused
2. Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia
3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine
4. Majandustegevuse alused
5. Taksovedude korraldus, seadusandluse muudatused 
6. Kindlustused
7. Taksojuhi vastutus
8. Töökeskkond ja liiklusohutus

Koolitus lõpeb eksamiga koolitaja juures ning selle tulemuste alusel väljastab Maanteeameti liiklusregister ametikoolituse tunnistuse. Kursust on võimalik korraldada paindliku, kõigile osapooltele sobiva õppegraafiku järgi. Lisainformatsioon koolituste kohta telefonil  5044824.